حزبيات مغربيةمستجداتمقالات الرأي

فريديريش إِيبَرْت، حَوْلَة بَنْت لْغُولْ وْ بِيسْمَارَكْ لْمُوغْرَابِي؟!


بقلم عبد المجيد مومر (موميروس) 
مرشح سابق للكتابة الأولى بحزب الإتحاد الإشتراكي

قبل ما غا نبداو؛
إيلا تْشابْهات ليكمْ شي حاجة معا لْوَاقيع. راه غيرْ صدفة و تْسَاطيحة.

يَاوْ يَاوْ؛ نْيُومْ .. نْيُوم!. نْيُو: هِيَّا جْدِيدْ، وَ لْمِيمْ مَنْ مَرُّومْ. هَكَّاكْ؛ زُومِي عْلَى دُّومْ، رْفَاقِي فَتَّقَدُّومْ. لْحَاجَّة وْ لَمْعَاضِيدْ، بِيزَنْطَة وَ رُّومْ. هانا؛ بَانْتُومِيمْ كْرُومُوسُومْ، شْعَاعْ نُّورْ لْمَبْتُوتْ.

خُوكُمْ أَنَا؛ بِيسْمارَكْ لْمُوغْرابي، مُولْ جَبَّادْ. مْعَنِّي يَانَا، بْرَبْ ضَّادْ. هَانَا؛ بْلَا جْوَادْ، بْلَا جْيَادْ. غَادِي شَادْ، طْرِيقْ رَّشَادْ. مَانيشْ خَاوِي لَبْلَادْ، غِيرْ حْدَا شَّارِيجْ، تَحْت جْوِيمَعْ لَبَّادْ. هاني تَما؛ جَالَسْ فَبَيَّتْ لْقُنُوتْ، حيتْ جَابْ اللهْ جَّاكْبُوتْ.

جُولي يا سَلامْ؛ لْحَرْكَة سِلْمِيّة، لَا قَرْطَاسَة لَا جَنْوِيَّة، غا نْجِيبُوهَا بَتَّقَافَة. رَ عْلِيهَا؛ لْغُولْ بُوطْحَيْشَة، شَدَّاتُو لْقَفْقَافَة. هَاوَّا هَاوَّا؛ بْحالو بْحالْ هِيتْليرْ، مَقْجُوجين بِينْ لَقْنُوتْ.

رُولْ؛ يانَا لْمَرْيُولْ، عَاتا قَالِّيّا رْوِيسِي لْمَزْطُولْ. إيلَا بْغيتي لْمَعْقُولْ، كُولْ بَنْت لْغُولْ. ها حَوْلَة أَ مُومِيرُوسْ، و نْتا لْمَرْسُول. وَايِّيهْ؛ دِيرُو لَاسِّينْ فَسْوِيسِي، هَاوْ شْحُطْهَا بَلْمَجْدُولْ. عادْ عْطيهَا تْشَدْ، فْعُكّاز مِّي الياقوتْ.

وَاوْ وَّاوْ؛ طْفَاوْ ضْوَاوْ، بْقَاتْ شَاعْلَة صْبُوتْ. صْ تْرُوبُّو سْكُوبْ، لْمُوغْرَابي رُوبُوحُوبْ. حَبْ/حَبَا/حُوبَا/حُبْها، هَا لُوكْطَافْ لْمَفْتُوتْ.

أنا بِيسْمارك أ حوْلة؛ هَانِي لِيكْ، بَلْسَانِي كَا نَّغَمْ. حيتانا فَنْهَيْضَة؛ عَنْدِي لِيكْ، صُولْفِيجْ بْنُ مَرْيَمْ. وَاعَر عليكْ أَ بَنت نَّمْ، كُرُومَاتِيكِي لَمْنَسَّمْ. فَادِيسَا فاديسا، بِرَّمْز لْمَنْعُوتْ.

راه حرامْ عليكمْ؛ تْكَدبو على لمُوتى، ها نتوما نَوَضْتو فريدريش إيبرت، من قبْرو؟!. لكين أنا عندي ليهْ، عْلاَمَدَا غَا نْقُولْ. ها نْوَيْطَاتْ بَضَاضْ، عْلَى نُوتَا صُولْ. أُوفِيرتُونْ أُوفِيرتُونْ، غَا نْزَمَّرْ ليه بْلَفْلُوتْ.

أََ فريديريش؛ تْكَعد لاَبِّيلْ، تاوْ دِير بْحَالِي. يانا بِيسْمَارك؛ ولد بويا عُومار الرحالي، كِي لْحَطَّة كِي رِّيحَة، رُوبِيرْتُو كَافَالِي. ضَيْ لْخَاتَمْ خَزِّي، نَّجْمَة خْمَاسِيَّة تْلَالِي. تَّاوْ جْمَع لْوَقْفَة، يَاوْ بَالِي بَالِي. حيتانا بِيسْمارك لْمُوغرابي، و مَا عْلَا بَاليش بَدْياليكْتيكْ لْكَتْكُوتْ.

هههه؛ قالَّيك الديمقراطية الإجتماعية. عَا زَنْدِي أَ زَّانْدَة، غَا شُخْدِي أَ شَّاخْدَة. ها؛ حوْلة بنت لغولْْ، شَادَّة تْرِينَدْ شَادَّة. حيتْ قَجْقَجْ عْلِيكْ ذبٌّان، ذَبَّانْ لْبَّاجْدَة. وَاهْيَا نَارِي، بنت لغولْ باردة، مَاشيِ كِي سُومَة دْيَامَنْدَة. أَ فُو مَارك؛ لْمُوغْرَابي غا يْشُوتْ.

ها لَّوْلَة: عَيْنِي أنا، مَاشي فِيكْ. ها تَّانْيَة: تايَّا مَاشِي عْلِيكْ. حيتانا  كاعْما شَارِيكْ، أَ مُخْ لْبَقْرَة. هَكَّاكْ تْهَزِّي وَ تْحَطِّي، كَاعْلَا تْزَفْطِي، يَاوْ كِجَاتَكْ لْهَرَّة؟. هَاني غيرْ بَكْلِيكْ، دَغْيَا نْبَكِّيكْ. حيتانا نَكوِيكْ، غيرْ بَنَّقْرَة. أُوبَسْ، مَانْدِيرْشِي لَفُوتْ.

ها عِيدي غا زِيدي. ها رْواحي؛  بَصَّحَة وْ سَّلاَمَة. هانا بِيسْمارَك؛ لَقْلُمْ لَّوَّلْ وْلِيدِي، وَ تَّانِي لْكَرَامَة. حيتٰ نُونْ تَّامَنْ بِيدِي، و لْحَالْ عَلَامَة. قُولِي؛ اللهْ أَكْبَرْ، سيري نَقِّي صُّوتْ. 

أيْوَا؛ فيقْ معانا أ فريديريش؛ شوف بَنت لْغُولْ، لْهَيْشَة مَا صَابْرَة، لَمْهَاوْشَة جَاعْرَة. بُوهَا بُوطْحَيْشة سَدْ لْمَجْرَى، مْصَارْنُو هَادْرَة. هَاوَّا هَاوَّا، زَادْ جَلَّطْهَا لْمَسْلُوتْ. وَ لَكِينْ أ فريديريش، وْلاد لالِيمانْ خَسْرو لِيَّا لْمُورَالْ. سْكُوتْشَا مِي، غا نغني عَيْطَة لَغْزَالْ. عَانَاوْ؛ سَبْعَةُ أَجْيَالْ، فَتَّلْت لْغَابَرْ مَلْمَلَكُوتْ.

أنا هْنَا؛ ها تْوِيتْ لَقْصِيدَة، عْلَى وَزْن نَّانُو. ها صْحَابْ لَّايَكْ؛ دَارُو جِيمْ، عَادْ بَانُو. شُوفو دِّيسْلَايَكْ؛ تْلَاحْ غَادَرْ مْكَانُو. مِيزَاجُورْ؛ لْمُوغْرابي خرج مْنَ تَّابُوتْ.

إيشْ ليبِيديشٰ، وَ لْحُوبْ مَاشِي كَلَامْ. أ فريديريش، العائلوقراطية ظَلَام. إِيوا؛ عاوَدْها ليهُم، حِيتْ جَاتْ نُّوبَة فِيهُم. يَاوْ؛ دَارَتْ لِيَّامْ، رَجْعَاتْ تْقَلْبَاتْ عْلِيهُم. تْفَرٰشاتْ الإشتراكية الديمقراطية، طَاحَتْ مَرْدُوخَة فَغْيُوبْ لَّاهُوتْ. واتَّا تقولْ حزب لْفَرْد، كَا تَحْمَيهْ لَالِيمَان. لكين صافي؛ تْسَالَا صْطُوكْ، دْيَالْ لُوحَامْ. غَا تِيلِشَارْجِي، أَنْتِي فِيرُوسْ لَوْهَامْ. نْيُو بَّاسْ وُورَدْ: كَرْعِينْ لْمَامُوتْ.

هَايَّا هَايَّا؛ حوْلة بنت الغول، كَا تْنَخْصَصْ فَلْكُوزِينَة، مْعا نُصْ لِّيلْ وْ تْقَرقِيبْ لَمَّاعَنْ. غير بَانُو رْوِيسات النْمَل، فريديريش جْبَدْ لْكَمُّوسَة، تَاوَّا كا يبَرِّي عْلَى لْكَامَنْ؟. نْثرْ مَن عَندي؛ نَتْرَةْ سُّوبِّيرْ فْطَابَا. قَلْت ليهْ سْقَطْ، تْلَاحْ لْكُودْ تَّامَنْ. حيت حَوْلَة بَنت لْغُولْ، فَاتْ فيها لْفُوتْ.

هاديكْ لْعَنْزولة، راني بِيسْمَارَك لْمُوغرابي. لُوكَانْ غَا فُوتيني، مَا تَقْلِيشْ لْوَعْي فَزِّيتْ. أهٰيا حَوْلة، تِّيوْ لَعْنِي خْزِيتْ. صْرُوفْ لمِيزَانْ: رَبْعَا طُونْ، مَنْ هَارُونْ لْمُوتْ. وَانَا يَانَا، غَا نْبَرْمَجْ رَاسِي. هَانَا يَانَا، مْحِيتْ لْبَّاسِي. حيتٰ مَنٰ دِيما لموغرابي، تَّسْعُودْ مْدِيبْ لَاسِي. أَ تِيكَا أَ تِيكَاوَا، سِّيزُو عْلَى قَدْ قْيَاسِي. غا ندُوبَْلْ جَّاكْبُوتْ، ها بَخْتِي لْمَبْخُوتْ.

لَا إِيلَاهَ إِيلَّا اللهْ؛ غَا نْجَدَّدْ، لِيمَانْ غَا نجَدَّدْ. نِي مَا نِي صَابُونْ؛ غْسَلْت: قَلْبِي بَنِّيَّة. غَا نْحَدَّدْ، قْلَيْمي غَا نْحَدَّدْ. حيت بِيسْمارٌك إِيلَا بَانْ، يْجِيكْ كِنَّمس يَتْلَبَّدْ.  لِيكْ أ فريديريش، غادي يْجَبَّدْ. يَاهْ؛ يْجَبَّدْ ليكْ لْقَلْشَاتْ بْجُوجْ، إيوَا رجعْ لْقَبرَك، سِيرْ تْقَرَّدْ. حيت أ وْذيناتْ لفار، عارْ عليكْ تمْشي لْغَارْ لْعَارْ. تمّا العائلوقراطية خطارْ، تمّا لغولْ شّفَّارْ، دارْ دوَّار. دابا؛ بانت ليكْ لْفالْطة، دَرتي جريمة في حق لَفْكارْ. إيوا سير سَجَّلْ تُّوبَة، فْلَبْلُوكْ نُوتْ.

حِيتْ؛ الإشْتِراكية العائلوقراطية: هيّا لْفِيكْرة لْفَاسِيقَة. والو أ فريديريش، مَا فِي بُوهَاشْ تِّيقَة. وانا لموغرابي، قَلْتها ليكْ في دقيقة. لْغولْ مولْٰ حزب الفرد، ضْرب صٰنِيدِيقَة. وانا نطْلَق بْخُورِي: نِيتْرُوجِينْ لَزُوتْ. غا زِيدْ أ فريديريش، رَاها قَوْلباتَكْ مُولَاتْ ضْفِيرَة. على ظهرْ سْمِيْتَك؛ صَفّاوْ حسابات انتهازية خطيرة. وايِّيه؛ مْعَ وْقَيْتَةْ لْمِيقَاتْ لْمَوْقُوتْ.

هادشي علاش، غا نشَيَّرْ عْلَى شْعَّالَةْ لَفْتِيلَة. حيتْ زَرْفاتْ لَالِيمانْ، في تْبَنْدِيخة طْوِيلَة. حْتَا من فريدريش إيبرت، مسكين حَتْحَتو لْحَتْحُوتْ.

هايْ هايْ؛ قاليكْ لغولْ: الله يخْلَف على قْبَر لاليمان أُو ما خَلَّا. هاكَّاوَّا؛ على الديمقراطية الاجتماعية، كا يَتْفَلَّا. وانَا نرْفَسْ لْمَهْيُونْ، بُوطْحَيْشة راسْ لْفَجْلة. حيتانا لموغرابي، ولد لمزابية لْفَحلة. غانمَكَّنْ لِيهْ؛ بَسْطَرْ وَ لْمَسْ..طْرَة، ها جْدَاوْلُو فُوقْ لْمَحْ..ضْرَة، ها حَرفو لْمَنْحُوتْ.

ناري؛ شحالْ بقيتي فيا، واهيا فريديريش المشهور. هَا خيالَكْ أ بَعْرُورْ؛ عند الإشتراكية العائلوقراطية مَنْشُورْ، لْحَصُولْ حِزبَكْ لَقْديمْ تْرَيَّطْ. كا يٌدْعَمْ لْفسادْ وْ لِيسْتِيبْدَادْ، اللي بَلْمُوفْ مْخَطَّطْ. كا يْقَمْرو بتاريخ بون و برلين؛ إيوا كَايْنَة كَانْ حْسَنْ تْطِيحْ كَاوْ، مَا توَلِّيشْ كِي لَقْطَيَّطْ. هانا بِسْمارك لٰمُوغرابي؛ غا نْرَيَّبْ ضَّالَة، فُوقْ رَاسْ لْغُول، و فوقْ راسْ حزب الفرد، و حتا فوق راس لْكَهَنُوتْ.

هَكّاكْ هَكاكْ؛ كَا تَرْدَحْ كَا تَرْكَلْ، كا تْقَلَّبْ عْلَى سْوِيرْتِي.أَ هْدَايْ أَ رْصَايْ؛ تِيتِّي أَ عْوِينْتِي. ها سِّيلْفِي تَصْوِيرْتِي، عَانَاوْ هَارُوتْ وْ مَارُوتْ. إيوا؛ سَايْسِي وَ تْكَايْسِي، عْلَى لَقْعَيْدَة. حِيتْ أ حوْلة، مَا عَنْدَكْ غِيرْ وْحَيْدَة. سيري حَسْبِي لْخَطْوَاتْ، أمّا لَمْعاني تَّحْشَاتْ، في قلْب لْغولْ لْمَشْمُوتْ.

عبد المجيد مومر (موميروس) 
مرشح سابق للكتابة الأولى بحزب الاتحاد الإشتراكي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube